Verschillende filtratie sectoren.

Installaties

Van Dijk Filtration is expert op het gebied van filtratie. Er zijn verschillende soorten filterinstallaties en -systemen. Welk systeem voor u geschikt is, hangt af van meerdere factoren. Uiteraard kijken wij graag met u mee en geven u waar nodig kundig advies.

Op deze pagina leest u wat de mogelijkheden zijn en op welke gebieden wij kunnen helpen. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen.

Stoffilterinstallaties

Puntafzuigingen
Hierbij wordt stof zeer gericht met een slang afgezogen. Dit zorgt ervoor dat fijn stof, zoals bij lassen, niet op de werkvloer terechtkomt. Vaak is dit één filterinstallatie met aftakkingen.

Silofilters
Met luchtdruk wordt uw product van onder naar boven de silo in geduwd. Die lucht moet naar buiten, maar is vervuild. Het silofilter zorgt ervoor dat de lucht gefilterd wordt, om het milieu te beschermen.

Productiefilters
Wanneer stof nog fijner wordt gemaakt, komt meer stof vrij. Een productiefilter vangt die stof op.

Stortbakken
Bij het mengen van stoffen of poeders ontstaat er een stofwolk. Filters voor stortbakken vangen de stof op.

Dampafzuiging/ruimte-afzuiging
Bij ruimte-afzuiging wordt vervuilde lucht in de ruimte afgezogen. Vervolgens wordt de schone lucht weer de ruimte in geblazen. Dampafzuiging voert stoffen die branden in uw ogen en luchtwegen af.

Olie-/waterfilterinstallaties

Proceswaterfiltratie
Wanneer er sprake is van hitte in het productieproces, wordt dit vaak gekoeld met water. Dit water is vaak vuil en moet gefilterd worden.

Oliefiltratie
Ruwe of gebruikte olie is vaak vuil. Speciale oliefilters maken de olie schoon en klaar voor gebruik.

Persluchtfiltratie
Een compressor zorgt voor condens. Als dit te veel wordt, komt er water of olie in de ontstoffingsinstallatie. Een filter voorkomt dit.

Afvoersystemen

Doseersluizen
Deze doseersluis zorgt ervoor dat de afgezogen stof geleidelijk wordt doorgegeven. Dit voorkomt dat de vuilniszak die eronder hangt vacuüm wordt gezogen en zodat het stof gelijkmatig in de stofemmer terecht komt.

Wormwielen
Wij kunnen uw transportwormwielen onderhouden maar wij kunnen ook een nieuw transportsysteem voor u aanbrengen.

Vlinderkleppen
Wij inspecteren en onderhouden de vlinderklep(pen) onder uw installatie. Vlinderkleppen worden vaak gebruikt om de stofemmer te kunnen legen zonder de installatie af te hoeven schakelen.

Stofemmers/-zakken
Wij inspecteren de stofemmer, pakkingen en zakken. En wij kunnen uw eventueel een andere efficiëntere oplossing bieden voor het afvoeren van het stof. 

Motoren/ventilatoren

Reiniging
Het schoonhouden van motoren is zeer belangrijk. Wanneer er stof terecht komt aan de schone zijde van het filter, ontstaat er onbalans en vervuiling. De motor in de ventilator kan dan stuk gaan.

Meten en smeren
Wij kunnen met een speciaal apparaat meten of er beginnende slijtage is aan de motor. Hierdoor kunnen we vroeg ingrijpen of de motor smeren.

Revisie
Ook kunnen wij de motorlagers reviseren en eventueel de motor vervangen.

Onder/overdruk ventielen

 

Overdruk

Wanneer de filters van een silo ontluchtingsfilter vol zitten en er wel nog steeds product in de silo getransporteerd word ontstaat er een overdruk in de silo. Fit wil zeggen dat er meer lucht de silo in gaat dan dat er uit kan, op het moment dat dit gebeurd zal het overdrukventiel in werking treden. Deze zorgt ervoor dat de lucht uit de silo kan ontsnappen.

Onderdruk

Mocht het zo zijn dat de filterinstallatie aanblijft staan na het gebruikt, dan kan trekt de ventilator alle lucht uit de silo vandaan en zorgt daarmee voor een onderdruk in de silo. Als de onderdruk in de silo te hoog word zal het onderdrukventiel in werking treden en zal deze buitenlucht gaan aanzuigen. 

Onderhoud en reparatie

Wij voeren inspecties uit aan uw onder/overdrukventielen en zorgen dat deze in een schone goedwerkende staat zijn. Ook kunnen wij eventueel nieuwe onder/overdrukventielen aanleveren.